Over ons

Paramedisch Centrum Bilthoven

Welkom in onze praktijk!

Binnen onze praktijk werken enthousiaste fysiotherapeuten met hoofdspecialisaties sportfysiotherapie, orthopedisch manuele therapie, sportpodologie en acupunctuur.

Wij geloven dat het beste resultaat bereikt kan worden door ons multidisciplinaire netwerk in te zetten als de problematiek hierom vraagt. Daarom werken we hard aan het uitbouwen en onderhouden van een multidisciplinaire samenwerking in de omgeving.

Direct toegankelijk

Sinds 2006 is de fysiotherapeut direct toegankelijk. Dit betekent dat u geen verwijzing meer nodig heeft om bij ons een afspraak te maken. Zo kan de behandeling snel beginnen.

Uiteraard kunt u ook bij ons terecht als u door uw huisarts of specialist naar de fysiotherapeut bent doorverwezen.

Onze visie

Enthousiaste fysiotherapeuten

Binnen onze praktijk werken enthousiaste fysiotherapeuten met hoofdspecialisaties sportfysiotherapie, orthopedisch manuele therapie, sportpodologie en acupunctuur. Als fysiotherapeuten willen we ons onderscheiden van concurrenten in een aandachtige diagnose, hoogwaardige specialistische zorg én het creëren van een heldere verwachting met behulp van goede communicatie over inzet en tijd.

Samen met anderen

Wij geloven dat het beste resultaat bereikt kan worden door ons multidisciplinaire netwerk in te zetten als de problematiek hierom vraagt. Daarom werken we hard aan het uitbouwen en onderhouden van een multidisciplinaire samenwerking met specialisten in de omgeving.

Daarnaast wordt sportfysiotherapie als een belangrijke peiler beschouwd, het Paramedisch Centrum Bilthoven werkt onder meer voor de hockeyvereniging SCHC, verschillende triatleten en de marathonlopers die zich inzetten voor de Clini Clowns.

De behandeling

Hoe gaan wij te werk?

Fysiotherapie biedt hulp bij klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat. Uw fysiotherapeut adviseert, behandelt en begeleidt u zodat u het dagelijkse leven kunt voortzetten. Tijdens de eerste behandeling voert de fysiotherapeut een gesprek met u om duidelijk in beeld te krijgen wat precies uw klachten zijn en hoe en wanneer deze zijn ontstaan. Hierna wordt een lichamelijk onderzoek uitgevoerd om verder inzicht in uw klachten te krijgen. Op basis hiervan wordt samen met u een behandelplan opgesteld.

Preventie

Preventie is een belangrijk onderdeel van de behandeling bij de fysiotherapeut. Uw fysiotherapeut zal daarom in sommige gevallen oefeningen meegeven die u thuis zelf kunt uitvoeren. Het aantal vervolgbehandelingen is afhankelijk van de ernst van het klachtenbeeld en het herstelproces, maar wordt ook bepaald door uw eigen motivatie. HEt is belangrijk dat u zelf aangeeft wat u van de behandeling verwacht. Aarzel dus niet om uw vragen uw vragen over de behandeling aan uw fysiotherapeut te stellen. Na afloop van het behandeltraject stuurt uw fysiotherapeut, na overleg met u, een rapportage aan uw huisarts of specialist.

WGBO

Wat is WGBO?

Als een fysiotherapeut u behandelt, heeft u een geneeskundige behandelingsovereenkomst. In de wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) staan de rechten en plichten die daarbij horen. De fysiotherapeut en de patiënt moeten zich daar aan houden. Een zorgverlener heeft de plicht om u te helpen en moet informatie geven over:

  • Uw huidige gezondheidstoestand en de vooruitzichten.
  • De aard en het doel van het onderzoek en de behandeling.
  • De te verwachten gevolgen en risico’s van het onderzoek en de behandeling voor uw gezondheid.
  • Andere methoden van onderzoek of behandeling die in aanmerking komen.

Wat zijn uw rechten?

Krijgt u niet voldoende informatie, dan kunt u altijd om nadere informatie vragen.

Als patiënt heeft u onder andere het recht:

  • Om zelf een zorgverlener te kiezen.
  • Op duidelijke informatie over uw gezondheidstoestand.
  • Om te beslissen of u toestemming geeft voor onderzoek of behandeling.
  • Op een second opinion van een andere deskundige dan de behandelaar.
  • Op inzage in uw medisch dossier.

Privacy en klachtenregeling

Uw privacy

Om uw behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen houdt uw fysiotherapeut een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Hierbij wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht genomen. De regels uit deze wet hebben wij opgenomen in ons privacyreglement. Dit privacyreglement is aanwezig in de wachtkamer van onze praktijk en tevens na te lezen via onderstaande knop.

Klachtenregeling

Wij doen ons uiterste best om ons vak zo goed mogelijk voor u uit te voeren. Mocht u onverhoopt toch klachten hebben over uw behandeling of de manier waarop wij met u omgaan, dan is het goed dit kenbaar te maken. Als u een klacht heeft, wendt u zich dan in eerste instantie tot uw fysiotherapeut. Mocht dit niet de uitkomst geven die u voor ogen heeft, dan kunt u zich richten tot de praktijkmanager.

Levert een persoonlijk gesprek ook niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure. De folder met uitgebreide informatie over onze klachtenregeling vindt u in onze wachtkamer.

Eén behandelend fysiotherapeut met de expertise van een heel centrum. U staat centraal!