Podologie

Wanneer naar een podoloog?

Podologie (letterlijk: ”voetkunde”) is een wetenschap die zich richt op het voorkomen en behandelen van voetfunctiestoornissen en voetklachten en de daaruit voorvloeiende klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat. Podologie is nodig bij bijvoorbeeld standsafwijking van voeten, knieën, heupen,wervelkolom en bij pijnlijke voeten. Met podologie kan een groot aantal klachten in uw lichaam behandeld en voorkomen worden.

Hoe kan podologie overbelasting opheffen?

Tijdens het eerste consult worden uw klachten en wensen zorgvuldig in kaart gebracht. Dit onderzoek maakt duidelijk of podologie een oplossing kan bieden en of uw voeten extra steun kunnen gebruiken. U krijgt zooltjes die precies op maat gemaakt worden en geschikt zijn voor allerlei soorten schoenen. De zooltjes helpen de houding van uw voeten en lichaam te corrigeren, waardoor de overbelasting in het lichaam verdwijnt.

De podoloog kan ook adviseren over de eisen die u aan schoenen moet stellen.

Opleiding

Podologie krijgt steeds meer erkenning maar is als beroep nog niet wettelijk beschermd. Daarom is de stichting LOOP opgericht. LOOP staat voor Landelijk Overkoepelend Orgaan voor Podologie. Register-Sport-podologen zijn opgenomen in een register dat wordt beheerd en gecontroleerd door de Stichting L.O.O.P. Zij zien erop toe dat de RegisterSportPodoloog werkt volgens de protocollen die door de stichting zijn opgesteld en dat de RegisterSportPodoloog regelmatig na-scholing of bijscholing krijgt.

Meer weten?

Wilt u meer weten of wilt u een afspraak maken? Dan kunt u contact opnemen met Paramedisch Centrum Bilthoven.

Uw behandeling wordt afgestemd op uw specifieke situatie, in een individueel behandelplan. Hierin staan een duidelijk behandeldoel en de hersteltijd centraal.