Fysiotherapie

Wanneer naar een fysiotherapeut?

Fysiotherapie biedt hulp bij klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat. Uw fysiotherapeut adviseert, behandelt en begeleidt u zodat u het dagelijkse leven kunt voortzetten. Preventie is vast onderdeel van de behandeling. U leert hoe u door verantwoord te bewegen verdere problemen kunt voorkomen of beperken.

Wat doet een fysiotherapeut?

De fysiotherapeut stabiliseert, vermindert of herstelt de functiestoornis of de gevolgen daarvan door het toepassen van oefentherapie, massage, elektrotherapie, advisering en/of begeleiding. Het doel is om de functie van het houdings- en bewegingsapparaat te verbeteren zodat normale houding en beweging weer mogelijk is, of te leren hoe u zo goed mogelijk met de resterende beperkingen om kunt gaan. De behandeling wordt afgestemd op uw specifieke situatie, in een individueel behandelplan. Hierin staan een duidelijk behandeldoel en hersteltijd centraal.

Opleiding

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), de beroepsorganisatie, is zeer actief op het gebied van scholing. Fysiotherapeuten zijn verplicht bij te blijven op hun vakgebied. Die plicht verzekert u van optimale deskundigheid.

Meer weten?

Wilt u meer weten of wilt u een afspraak maken? Dan kunt u contact opnemen met Paramedisch Centrum Bilthoven.

Uw behandeling wordt afgestemd op uw specifieke situatie, in een individueel behandelplan. Hierin staan een duidelijk behandeldoel en de hersteltijd centraal.