Cyriax

Wat is Cyriax?

Cyriax is een diagnostisch systeem dat ontwikkeld is door de Londense ortopedisch chirurg Dr. James Cyriax. Hij ontwikkelde een nieuwe wijze van onderzoek van het bewegingsapparaat, waarmee zeer nauwkeurig een aantal neurologische, orthopedische en reumatische aandoeningen kunnen worden vastgesteld.

Kenmerkend voor de orthopedische geneeskunde is de systematiek van het onderzoek dat steeds op dezelfde manier wordt uitgevoerd, waardoor een heldere diagnose wordt verkregen. De therapeut kan hierdoor veel adequater een therapieplan opstellen en uitvoeren.

Vrijmaken van blokkades

De manipulaties aan de wervelkolom zijn vooral gericht op het vrijmaken van blokkades. Langdurig aanwezige blokkades zijn vaak het gevolg van onjuist bewegen en vormen daarmee een belemmering voor herstel. De behandeling van acute blokkades (spit) geeft vaak een snelle terugkeer van functie. Naast manipulatie en tractie wordt gebruik gemaakt van frictiemassage. De manipulatie wordt veelal gevolgd door oefentherapie om herhaling te voorkomen.

Opleiding

De fysiotherapeut is opgeleid tot orthopedisch fysiotherapeut aan de NAOG (Nederlandse Academie voor Orthopedische Geneeskunde) een nascholingsinstituut voor artsen, fysiotherapeuten en oefentherapeuten.

Meer weten?

Wilt u meer weten of wilt u een afspraak maken? Dan kunt u contact opnemen met Paramedisch Centrum Bilthoven.

Uw behandeling wordt afgestemd op uw specifieke situatie, in een individueel behandelplan. Hierin staan een duidelijk behandeldoel en de hersteltijd centraal.